Vejle rådhus fra 1780

Placering Torvet (Nytorv)
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Civilarrest, Herredsting, Rådstue
Bygmestre Anders Kruuse (arkitekt)
Anders Westergaard (arkitekt)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1780

Nedtaget: 1878

Billeder
Miniature af billedet Vejle rådhus 1780-1878Vejle rådhus 1780-1878
På den øverste grundplan er det muligt at læse ordene "Arrest" i øverste højre hjørne og neden under "Tingstue". I de to rum nedenfor, til højre for trappearealet, står der sandsynligvis "Forstue". I midten af billedet over trappen står der "forligskommisionstue". I kælderen er hele den øverste række af rum "arrest", kun afbrudt af gangarealet i midten; den nederste række fra venstre er "Sprøjtehus", "Arrest", "Køkken", "Gang" og "Arrestforvarerens bolig".

Miniature af billedet Foto af Vejle rådhus fra 1780Foto af Vejle rådhus fra 1780
Rådhusets placering på Nytorv understreger dets centrale position i bybilledet. Allerede i 1878 bliver det nedtaget til fordel et nyt og moderne rådhus.

Rådhuset er stærkt inspireret af Stallknechts rådhus i Viborg, såvel udvendig som i dets grundplan.

Bemærkninger Vejle rådhus var et typisk nyklassicistisk bygningsværk med mansardtag, midtrisalit og streng symmetri. Det blev bygget af storentreprenør Anders Westergaard, der var involveret i byggeriet af Randers rådhus ligeledes 1780.

Rådhuset var en grundmuret bygning i ni fag med høj kælder.

Litteratur Hvass, Lone m.fl., (red. Asbjøn Hellum): Vejles historie, bind 1, Fra vadested til by, Vejle, 1997
Brønfeld, Poul m. fl:: Vejles historie, bind 2, Moderne tider 1786-1970, Vejle,, 1997