Viborg rådhus fra senmiddelalderen

Placering Torvet (Ved det lille torv ved domkirken)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: imellem 1350 og 1536 (?)
Bygningen blev opført på et tidspunkt i senmiddelalderen.

Nedtaget: 1726
Rådhuset brændte, og man måtte derfor bygge et nyt.

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Iversen, Mette m.fl.: Viborgs historie, bind 1, oldtid - 1726, Viborg, 1998