Ærøskøbing rådhus fra 1634

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Grunden blev skænket af hertug Philip.
Kronologi

Opført: ca. 1634
Det tidligere rådhus brændte formentlig ved en større bybrand 1629; 1634 skænkede hertug Philip byen en kornladegrund på Torvet. På denne skulle det nye rådhus ligge.

Nedtaget: 1778

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Fyn med omliggende øer, bind 1, Odense, 1992