Aabenraa rådhus fra 1828-30

Placering Torvet (Storetorv, ved Storegade)
Funktioner Arkiv, Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Civilarrest, Fest- og mødesal for borgerne, Hovedvagt, Rådstue
Bygmestre Wilhelm Friederich Meyer (arkitekt)
C.F. Hansen (arkitekt)
Peter Callesen (bygmester)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1828-1830
Rådhuset blev bygget af materialer fra det kun ti år gamle kursted Frederikslyst, der af økonomiske årsager måtte nedbrydes.

Billeder
Miniature af billedet C.F. Hansens andet forslag til indretningen af Åbenrå rådhus fra 1830C.F. Hansens andet forslag til indretningen af Åbenrå rådhus fra 1830
Den øverste tegning viser førstesalen på det nye rådhus. Der står, hvis man starter i øverste venstre hjørne: "Part[?]Stube, Vor Zimmer, Vor Zimmer, Gerichts Zimmer, [?]stube, Saal, Kabinet, Neben Zimmer, Archiv Zimmer.

Tegningen nedenunder viser stuetagen på bygningen. Startende igen i øverste venstre hjørne står der: Grosse Stube[?], Gefängnis, Gang nach dem Gefängnis [?], Gefängnis, Gefängnis, Gefängnis, Küche, Corridor, Wohnzimmer der Gefangen[?], Schlafstube, Bürgergehorsam, Eingang, Wagabonden Sperrer, Wacht Stube.

Tegningerne er af C.F. Hansen, og dette var hans udkast til indretningen af det nye rådhus. Planerne blev godkendt af byen og siden også anvendt ved opførelsen af rådhuset.


Miniature af billedet Åbenrå rådhus fra 1830Åbenrå rådhus fra 1830
Rådhuset blev bygget af materialer fra det kun få år gamle Frederikslyst - et sanatorium, der hurtigt løb ind i økonomiske vanskeligheder og derfor måtte nedrives. At man på forhånd havde byggematerialerne, indskrænkede C.F.Hansens muligheder ved tegningen af rådhuset. Byen var naturligvis interesseret i at bruge så meget af byggematerialerne fra Frederikslyst som muligt for at gøre byggeriet billigt.

Der var en del skriverier frem og tilbage mellem København og Åbenrå, men her ser man det endelige resultat, som det fremstod i 1960´erne.

Bemærkninger Rådhuset var en statelig bygning i to etager med en streng symmetri, bygget af gule, upudsede sten.
Litteratur Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Syd- og Sønderjylland, bind 2, Odense, 1994
Hvidtfeldt, Johan og Iversen, Peter Kr.: Åbenrås bys historie 1721-1864, bind 2, Åbenrå, 1967
Petersen, Viggo: Det gamle Åbenrå, København, 1982
Gregersen, H.V.: Rådhuset i Åbenrå, Åbenrå, 1959
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970