Aabenraa rådhus fra 1610

Placering Torvet (Storetorv, ved Storegade)
Funktioner Arrest, Byting, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1610
Rådhuset er sandsynligvis blevet genopført 1610, efter at det gamle rådhus fra tiden lige efter reformationen brændte.

Restaureret: 1727

Restaureret: 1735-1736

Restaureret: 1775

Restaureret: 1794
1794 blev rådhuset malet; facaden blev grå, dørene gule og vinduerne hvide og blå.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var ni fags bindingsværk i to etager. Bagved mod vest var der en tilbygning i to etager på seks fag, som blev brugt til fængsel og retslokale.
Litteratur Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Syd- og Sønderjylland, bind 2, Odense, 1994
Hvidtfeldt, Johan og Iversen, Peter Kr.: Åbenrås bys historie 1721-1864, bind 2, Åbenrå, 1967
Petersen, Viggo: Det gamle Åbenrå, København, 1982