Aalborg rådhus fra 1757-62

Placering Torvet (Gammeltorv)
Funktioner Arrest, Byting, Civilarrest, Fest- og mødesal for borgerne, Rådstue
Bygmestre Daniel Hopp (arkitekt)
Finansiering Fordeling by/land: 100/0%.
Man lånte 4000 rdl. af statskassen og udstedte et lotteri. Det resterende beløb pålignedes skatterne.
Kronologi

Opført: 1757-1762

Billeder
Miniature af billedet Ålborg rådhus, opført 1757-1762Ålborg rådhus, opført 1757-1762
Huset er grundmuret i to stokværk af små gule mursten og oliemalet. Der er mansardtag med glaserede tegl.
Bemærkninger Rådhuset blev opført på det gamle rådhus´ plads på Gammel Torv. Nedbrydningen af det gamle og opførelsen af det nye rådhus tog fem år.
Litteratur Knudsen, P.C.: Aalborg bys historie, bind 2, Aalborg, 1932
Poulsen, Gert og Christensen, Per: Aalborg fra politisk skandale mod økonomisk katastrofe fra 1680-1814, Aalborg, 1990
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Nordjylland, bind 4, Odense, 1995
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970