Frederikssund rådhus fra 1839

Placering Torvet (Rådhuset bliver bygget på det til lejligheden anlagte torv)
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Civilarrest, Rådstue
Bygmestre Frederik Ferdinand Friis (arkitekt)
Finansiering Fordeling by/land: 20/80%.
Kronologi

Opført: 1839
Dette var byens første rådhus. Byen erhvervede købstadsrettighederne i 1809-10, så der gik 30 år, fra den var blevet købstad, til den fik et rådhus.

Nedtaget: 1885
Rådhuset var ikke stort nok til at varetage alle de funktioner, der blev tildelt byen i løbet af det. 19. Århundrede. Man havde behov for et større og mere tidssvarende rådhus.

Billeder
Miniature af billedet Oversigt over Frederikssunds Torvs forventede indretningOversigt over Frederikssunds Torvs forventede indretning
Landinspektør Knophs skitse til anlæggelsen af det nye torv. Rådhuset skulle ligge i firkanten i bunden af halvcirklen, længst væk fra "Gade i Frederikssunds Bye" (nu Østergade).

Den skrå streg oven for billedet er skillelinjen mellem byen og byens jorder, mens de linjer, der omkranser torvet, siger "Frederikssunds Bye". Midt på pladsen står der "Torveplads".


Miniature af billedet Frederikssunds første rådhus fra 1839Frederikssunds første rådhus fra 1839
Rådhuset var bygget efter tegninger af kgl. bygningsinspektør F.F. Friis og var en lille grundmuret bygning i én etage.
Bemærkninger Frederikssund havde først opnået købstadsprivilegier 1810. Indtil 1809 besad Slangerup købstadsprivilegier, men efterhånden som en nedgangsperiode satte ind for byen, og Frederikssund samtidig voksede sig større, var det mere naturligt, at Frederikssund overtog købstadsrettighederne. Efter at have fået købstadsrettigheder, måtte man naturligvis også have et rådhus. Samtidig med rådhuset planlagde man anlæggelsen et nyt torv. Rådhuset skulle naturligvis ligge midt på dette torv. Det var så meningen, at de andre grunde skulle sælges til velhavende private; man ville dermed få et flot torv, der kunne stå mål med den nye købstads selvopfattelse.

Planen lykkedes dog ikke helt, det var svært at få de omkringliggende grunde solgt, og der stod derfor mange bare pletter omkring torvet.

Litteratur Christoffersen, Knud B.: Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970, bind 1, 1801-1900, Frederikssund, 1986-1993