Aalborg rådhus fra efter 1534

Placering Torvet (Gammeltorv)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: efter 1534 (?)

Nedtaget: 1757

Billeder -
Bemærkninger Det var en bygning i to etager, og Jørgen Elsøe Jensen peger i bogen "Danmarks middelalderlige byplaner" på, at der kan have været en stor lighed mellem Tønders gamle rådhus og dette rådhus i Aalborg.

Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner, Odense 1995, s. 34.

Litteratur Knudsen, P.C.: Aalborg bys historie, bind 2, Aalborg, 1932
Poulsen, Gert og Christensen, Per: Aalborg fra politisk skandale mod økonomisk katastrofe fra 1680-1814, Aalborg, 1990
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Nordjylland, bind 4, Odense, 1995