Århus rådhus fra midten af 1400-tallet

Placering Torvet (På Storetorv lige foran domkirken)
Funktioner Arrest, Vinkælder, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: imellem 1420 og 1480 (?)

Restaureret: 1750-1751
Restaureringen 1750-51 blev foretaget af kgl. bygningsmester Samuel Zimmermann.

Restaureret: imellem ca. 1800 og 1830
I begyndelsen af 1800-årene blev der på østsiden tilbygget en lille tværfløj mod syd.

Nedtaget: 1859

Billeder
Miniature af billedet Århus Rådhus på Store Torv foran domkirken, set fra Lille TorvÅrhus Rådhus på Store Torv foran domkirken, set fra Lille Torv
Rådhuset i Århus var placeret lige foran kirken. Der kan have været en vis symbolværdi i denne placering, hvor byens verdslige magtinstitution dækkede for den anden store magtfaktor i byen, nemlig kirken.

På den anden side så man ikke den meget påtrængende placering af rådhuse ret ofte i købstæderne. Rådhus og kirke ligger ofte tæt ved hinanden i forbindelse med byens torv, men det hører til sjældenhederne, at de ligefrem ligger og spærrer.


Miniature af billedet Rådhuset på Store Torv efter ombygningen i 1750-51Rådhuset på Store Torv efter ombygningen i 1750-51
Rådhuset fra 1400-tallet blev ombygget i midten af 1700-tallet. Ombygningen stod kgl. bygningsmester Samuel Zimmermann for. Det var en gennemgribende ombygning, og der var ikke meget tilbage af det gamle middelalderlige byggeri, da man var færdig.

Miniature af billedet Tegning fra af Århus rådhusTegning fra af Århus rådhus
Rådhuset set fra åen med domkirken liggende tæt bagved.
Bemærkninger Rådhuset var et teglhængt bindingsværkshus i to etager med trappegavle og blyindfattede ruder. I kælderen var der vinkælder samt arrest

Ved en udgravning i 1982 blev det grundmurede kælderfundament fundet. Det målte ca. 26,5 x 10,4 meter.

Efter den store ombygning i midten af 1700-tallet fremstod bygningen som en grundmuret bygning i to etager med valmtag.

Litteratur Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Midtjylland, bind 5, Odense, 1998
Fode, Henrik m.fl.: Byens hus, Århus, 1991