Maribo rådhus fra 1613

Placering Torvet (Torvet)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1613
Årstallet nævnes i C.C. Haugners bog "Maribo historie", uden yderligere kommentarer eller notehenvisninger.

Restaureret: 1656 (?)
I 1656 indsendte byen for anden gang en anmodning til kongen om, at gårdene på Lolland skulle betale for rådhusets istandsættelse, idet rådhuset udover rådstue indeholdt herredsting, som var til nytte for hele Maribos opland. Pengene blev bevilget, og man (C.C. Haugner) må formode, at rådhuset blev istandsat for pengene.

Restaureret: imellem ca. 1700 og 1750
Efter at landstinget i 1701 - til de lollandske købstæders store utilfredshed - flyttede til Nykøbing Falster, tog man sig sammen til at få sat Maribos rådhus i stand. Det lykkedes derved at få landstinget tilbage til Maribo.

Nedtaget: 1737
Rådhuset var faldefærdigt og måtte derfor udskiftes.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset blev sandsynligvis restaureret 1656, men 1664 var det igen nødvendigt med reparationer. Det kan man slutte sig til, fordi landstingsskriveren Peder Henrichsen tilsyneladende selv havde stukket de penge i lommen som skulle bruges til løbende reparationer, og som kom ind i kassen gennem domsafsigelserne.
Litteratur Haugner, C.C.: Maribo Historie, bind 2, Maribo, 1938