Skælskør rådhus fra 1829

Placering Torvet (På en tredje grund på Axeltorv (fra 1806 ændret til Gammeltorv))
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Byfogedkontor, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1829

Nedtaget: 1896

Billeder
Miniature af billedet Skælskør rådhus fra 1829Skælskør rådhus fra 1829
Rådhuset på Axeltorv med kirken i baggrunden.
Bemærkninger Efter en del polemik omkring rådhusets placering i byen enedes man om en plads på Gammeltorv/Axeltorv. Det statelige rådhus fik kun lov at stå i knap 70 år, så var behovet for et større rådhus for stort. I 1896 blev rådhuset nedrevet.
Litteratur Lyshjelm, J.: Skælskør, Skælskør, 1996
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970