Skælskør rådhus fra 1300-tallet

Placering Torvet (Axeltorv, 1806 ændret til Gammeltorv)
Funktioner Byting, Udlejning, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1300-tallet (?)

Nedtaget: 1682
Huset var meget gammelt og brøstfældigt. Det havde desuden været udsat for brande i 1564 og 1658-60, hvorefter man ikke havde penge til at sætte et i stand.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset beskrives som værende i 19 fag i to stokværk.

Som noget særligt blev kælderen tilsyneladende lejet ud; man har fundet regningsbilag fra folk, der har boet "under rådhuset", Lyshjelm s. 10.

Samme år rådhuset blev revet ned, 1682, blev også borgmesterembedet og rådmandsposterne nedlagt i Skælskør. Der blev derfor ikke bygget noget nyt rådhus førend 60 år senere.

Litteratur Lyshjelm, J.: Skælskør, Skælskør, 1996
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970