Slagelse rådhus fra 1735

Placering Torvet (Gammel Torvs nordside)
Funktioner Arrest, Byting, Civilarrest, Fest- og mødesal for borgerne, Hovedvagt, Sprøjtehus, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Man købte grunden med hus for 620 rdl. Kongen bidrog med 400 rdl., resten betaltes af det lotteri man lavede i 1721. Penge til istandsættelse kom oven i de 620 rdl.
Kongen har bidraget
Kronologi

Erhvervet: 1735
Det var ikke et nyopført hus, men en ejendom man købte for atter at få et rådhus efter i en årrække at have holdt til i lejede lokaler.

Nedtaget: 1740
Rådhuset brændte i 1740 og måtte rives ned.

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, anden udgave, div. bind, København, 1872-1879
Arnskov, P.: Slagelse By, udgivet i serien Danske byer og deres mænd, Frederikssund, 1917
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970