Stubbekøbing rådhus fra ca. 1788

Placering Centrum (Hjørnet af Havnegade og Grønnegade)
Funktioner Arrest, Byting, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Erhvervet: ca. 1785
Man købte en gård, hvor man kunne holde møder; det tidligere rådhus havde ikke været i brug siden 1700-1720 - det var for faldefærdigt, specielt efter Svenskekrigene.

Nedtaget: 1859-1860

Billeder -
Bemærkninger Der var kun et enkelt grundmuret hus i Stubbekøbing, det var bygget af kontrollør Hans Borg. Alle de andre huse var i bindingsværk, også rådhuset.

En bygning ved siden af rådhuset blev brugt som vægter- eller sprøjtehus.

Litteratur Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Lolland, Falster, Møn, bind 3, Odense, 1994
Henningsen, S.: Stubbekøbing 1354-1954, København, 1954
Brøndsted, Johannes (red.): Danmark før og nu, Fyn, Lolland-Falster, Bornholm, København, 1956