Nykøbing M. rådhus fra tidligst 1721

Placering Torvet (Rådhuspladsen)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Bønderne skulle betale 1-2 skilling pr tønde hartkorn, og byen skulle betale resten.
Kronologi

Opført: 1721 (?)
Man ved ikke præcis, hvornår rådhuset blev bygget, men der er ikke noget, der tyder på, at det ikke blev sat i gang samtidig med, at tilladelsen kom i 1721. På den anden side ser man ofte, specielt her i starten af 1700-tallet, at pengene, og til tider viljen, manglede for at komme i gang med selve byggeriet.

Nedtaget: 1748
Rådhuset brændte således ned allerede få år efter dets opførelse.

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Noe, Per og Overgaard, Susanne: By og ø, Nykøbing på Mors, 1299-1999, Nykøbing M., 1999
Christensen, Chr. Villads: Nykjøbing paa Mors 1299-1899, København, 1902