Nykøbing M. rådhus fra 1757

Placering Centrum (Hjørnet af Algade og Majorens Gyde)
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1757

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var i én etage og ni fag langt. Det var dels grundmuret dels af bindingsværk.
Litteratur Christensen, Chr. Villads: Nykjøbing paa Mors 1299-1899, København, 1902