Ringkøbing rådhus fra 1778

Placering Torvet (Mellem Torvet og kirken)
Funktioner Byting, Dårekiste, Herredsting, Rådstue
Bygmestre Jens Bjerg Rindom (bygmester)
Peder Tang (bygmester)
Søren Tang (bygmester)
Finansiering Fordeling by/land: 36/64%.
Det var herrederne Ulfborg-Hind og Bøvling, der betalte de 2/3 af rådhuset.
Kronologi

Opført: 1778

Nedtaget: ca. 1849
Huset blev hurtigt for lille og var for ringe. Allerede i 1843 havde man kontaktet arkitekt N.S. Nebelong med henblik på et nybyggeri. Hans forslag var dog for dyrt for byen, og planerne blev skrinlagt for en periode.

Billeder
Miniature af billedet Rids af Ringkøbing rådhus fra 1777Rids af Ringkøbing rådhus fra 1777
Dette grove rids er det eneste vidnesbyrd om Ringkøbing rådhus fra 1777. Husets proportioner stemmer dog ret godt overens med de andre rådhuse, der blev bygget i denne periode. Om rådhuset vides desuden, at det var grundmuret med tegltag, ni fag langt og i eet stokværk.
Bemærkninger Rådhuset var i længden på størrelse med det forrige rådhus, men i bredden var det gjort halvanden gang bredere. Derved fik rådhuset en mere fremtrædende position på Torvet, det stod fremskudt i forhold til torvets andre bygninger

Det er interessant at man på loftet havde en dårekiste til de sindssyge. Dette er det eneste tilfælde, hvor en sådan oplysning forkommer.

Litteratur Nielsen, Carl Lindberg: Ringkjøbing købstads historie, Ringkøbing,