Ringkøbing rådhus fra 1849

Placering Torvet (Mellem Torvet og kirken, dog flyttet en smule i forhold til de tidligere rådhuse)
Funktioner Rådstue
Bygmestre Brunstrøm (arkitekt)
Bork (bygmester)
Lange (bygmester)
Rosengaard (oprindelig tegning)
Finansiering Fordeling by/land: 33/67%.
Kronologi

Opført: 1849

Billeder
Miniature af billedet Ringkøbing rådhus fra 1849Ringkøbing rådhus fra 1849
Et lille udsnit af rådhuset ses her i forbindelse med et besøg af I.C. Christensen i 1906. Rådhuset er noget større end det tidligere; det blev tegnet af arkitekt Brunstrøm efter oprindelig tegning af murermester Rosengaard, som også stod for opførelsen af rådhuset.Brunstrøm var assistent for N.S. Nebelong i forbindelse med opførelsen af Holstebro rådhus.
Bemærkninger Det nye rådhus var grundmuret og lige så bredt som det gamle rådhus (ca. 16 alen) men ca. halvanden gang så langt (36 alen). Derudover var det nu i to etager, så der var en del mere plads end i de tidligere rådhuse.

Det var bygget af røde mursten og med tegltag.

Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970
Nielsen, Carl Lindberg: Ringkjøbing købstads historie, Ringkøbing,