Grenaa rådhus fra 1805-08

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre Just Møller (arkitekt)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1805-1808

Billeder
Miniature af billedet Grenaa rådhus fra 1808Grenaa rådhus fra 1808
Rådhuset med sine ni fag og den tre fag brede midtrisalit.
Bemærkninger Der var ikke arrest i rådhuset, men der var længe op gennem 1800-tallet planer om at bygge et tilliggende arresthus. Dette kom i 1879, tegnet af arkitekten Th. Aarboe.

Rådhuset blev tegnet og opført af Just Møller, som også var bygmester ved opførelsen af rådhuset i Ebeltoft i 1789.

Litteratur Nationalmuseet (udg.): Historiske huse i Grenå, København, 1981
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Midtjylland, bind 5, Odense, 1998