Holbæk rådhus fra 1575

Placering Centrum (Syd for sognekirken, i en gammel klosterfløj)
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Rådhuset blev skænket af kongen.
Kongen har bidraget
Kronologi

Erhvervet: 1575
Byen havde ikke noget rådhus før 1575. Kongen skænkede derfor 1575 byen "stenhuset syd for sognekirken" til brug som rådhus. Dette rådhus, placeret i en sydfløj af det tidligere kloster, beholdt man indtil 1844, hvor det blev taget ud af funktion.

Restaureret: 1782-1783
Ved restaureringen fjernede man den øvre del af arresttårnet, muren der skilte rådhus og tårn, samt de hvælvinger, der var i kælderen, som havde stået der, siden bygningen var kloster. Arresterne blev samtidig flyttet fra kælderen og op på første sal.

Overgået til anden anvendelse: 1844
Rådhuset var efterhånden for gammelt til at kunne bruges mere; dertil var det også for lille, og arresten var ikke sikker nok, arrestanterne brød hele tiden ud. Bygningen overgik i stedet til andre formål i byen.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var i tre etager inklusive kælder. Man måtte dog i løbet af 1700-tallet tage kælderen ud af brug, da den konstant blev oversvømmet.
Litteratur Thomsen, A.: Holbæk købstads historie, Holbæk, 1981