Frederikshavn rådhus fra 1844

Placering Centrum (Havnevejen, nu Danmarksgade)
Funktioner Arrest, Byting, Civilarrest, Rådstue
Bygmestre Frederik Ferdinand Friis (arkitekt)
Finansiering Fordeling by/land: 25/75%.
Kronologi

Opført: 1844
Dette rådhus var tilsyneladende det første rådhus i byen, der først fik købstadsprivilegier i 1818. Muligvis havde man tidligere haft byens administrative funktioner samlet på gården Frydenstrand, byfogedens bolig.

Billeder
Miniature af billedet Frederikshavn første rådhus  fra 1845Frederikshavn første rådhus fra 1845
Frederikshavn rådhus set fra Danmarksgade.
Bemærkninger Frederikshavn, det tidligere fiskerleje Fladstrand, fik 1818 købstadsprivilegier. Et rigtigt rådhus fik man dog først i 1845. Inden da havde man været nødt til at afholde rådsmøderne i byfogedens bolig på gården Frydenstrand.

Bygningen står stadig og bliver nu brugt som retsbygning og arresthus.

Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970
Hansen, Bent: Frederikshavn i stilstand og fremgang, 1818-1968, Frederikshavn, 1968