Rødby rådhus fra 1774

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1774

Restaureret: 1817
Rådhuset blev udvidet med en ekstra etage 1817 efter vejledning fra C.F. Hansen. Prisen for ombygningen var 3072 rdl., hvoraf byen betalte 1000 rdl., mens Fuglse herred måtte betale 2072 rdl.

Overgået til anden anvendelse: 1853
Rådhuset gik ud af brug, men blev ikke revet ned.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var en meget beskeden genopbygning af det tidligere rådhus i én etage.
Litteratur Haugner, C.C.: Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del, Nakskov, 1928