Stege rådhus fra ca. 1660

Placering Torvet (Storegade, vestre del af gaden, ikke midt på Torvet)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: efter ca. 1660
Det forrige rådhus brændete under Svenskekrigene i 1559. Det vides ikke præcist, hvornår dette rådhus blev bygget, men sandsynligvis i årene mellem 1660 og 1740.

Nedtaget: 1740

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Friis, Bendt: Stege inden for volden, Møn Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1981