Haderslev rådhus fra 1636-38

Placering Centrum (Lavgade)
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Brændselsrum, Byting, Hovedvagt, Vejerbod, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1636-1638

Restaureret: 1855-1857
Det var en større ombygning, der forandrede hele rådhusets ydre. Arkitekt var Professor Wintrup.

Endnu i 1929 var rådhuset i brug, om end kraftigt restaureret.

Billeder
Miniature af billedet Tegning over Haderslev rådhus fra 1638Tegning over Haderslev rådhus fra 1638
Tegningen viser først en skitse af rådhusets facade, dernæst kommer husets førstesal, og nederst er stueetagen skitseret.

Rådhuset var et toetagers tværhus. Det var 22 fag langt og havde desuden en to-fags karnap. Den nederste etage var 5 3/4 alen høj, mens den øverste etage var 13 3/4 alen.

Bemærkninger Det fortælles, at mens man byggede rådhuset, måtte man afholde byens møder i kirken.

I rådhusets stueetage lå et justeringskammer, hvor man opbevarede vægte, stempler og lignende. Disse fandtes for at sikre, at man ikke snød eller blev snydt i handler. Det var de af statsadministrationen fastsatte måleenheder, som var ens over hele landet, der skulle bruges.

Litteratur Achelis, T.O, udg. Haderslev By: Haderslev i gamle dage, Haderslev, 1929