Bogense rådhus fra 1845-47

Placering Centrum (Bygges samme sted, rykkes dog helt ud til Skt. Annagade (ca. 100 meter fra torvet))
Funktioner Arrest, Byting, Rådstue
Bygmestre Frederik Ferdinand Friis (arkitekt)
Kr. Rasmussen (arkitekt)
(håndværkere) (bygmester)
Finansiering Fordeling by/land: 40/60%.
Kronologi

Opført: 1845-1847
Egentlig skulle huset have været bygget efter ide af kaptajn Chr. Hansen, Odense. Byen mente imidlertid, at dennes projekt var for dyrt, og man bad i stedet tre af byens håndværkere om at opføre bygningen, sandsynligvis efter Chr. Hansens tegninger. Chr. Hansen krævede 50 rdl. i erstatning, han fik dog kun 35 rdl. af borgerrepræsentationen.

Bogenses historie 2, s. 53.

Billeder
Miniature af billedet Bogenses rådhus fra 1847Bogenses rådhus fra 1847
Bogense rådhus set fra Skt. Annagade på næsten samme plads som det forrige rådhus, dog rykket længere ud på pladsen.
Bemærkninger Bogense rådhus var et af de fynske rådhuse, der i 1840´erne fik besøg af Christian 8. og kronprins Frederik i forbindelse med indvielsen af rådhuset. Kongen var en hyppig gæst til indvielserne af de fynske rådhuse, både i sin tid som guvernør over Fyn og senere som konge.
Litteratur Jacobsen, Hans Henrik: Bogenses historie, bind 2, Bogense, 1982