Hjørring rådhus fra omkring 1600

Placering Torvet (Ud for facaderækken på Vestergades og Stokbogades sydside)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: ca. 1600
Rådhuset omtales i 1702 som meget gammelt og forfaldent.

Restaureret: 1743

Nedtaget: 1790

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var et lille bindingsværkshus med tegltag.
Litteratur Horn, P.: Hjørring i fortid og nutid, Hjørring, 1943
Friis, Palle: En tur i Hjørring - med svinkeærinder, Hjørring, 2000
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Nordjylland, bind 4, Odense, 1995