Hjørring rådhus fra 1790

Placering Torvet (På fundamentet fra det gamle rådhus)
Funktioner Arrest, Byting, Herredsting, Rådstue
Bygmestre Jens Boss (bygmester)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1790

Billeder -
Bemærkninger Gennem en synsforretning ved man, at rådhuset var af rødmalet bindingsværk, og at en stentrappe med egetræsgelænder ledte op til rådhuset.

Amtmand Graah skriver i en skrivelse af 31. juli 1837 til Danske Kancelli om det forrige rådhus (et nyt var bygget i 1834):"Hjørring Byes og Venneberg Herreds Raad-, Ting- og Arresthus bestod hidtil af en liden uanseelig Bindingsværksbygning 1 Etage høj med Jordkjælder under, beliggende midt på Byens Torv uden Indhegning, uden Gaardsplads og uden Bolig for Arrestforvareren. Arresterne vare mørke fugtige Huller under Jorden eller kolde usikre Værelser over Jorden, alle lige skadelige for Fangernes Helbred og lige uskikkede til at afgive en paalidelig Bevogtning. Retten holdtes i et temmelig snævert og lavt værelse, der afgav et maadeligt, ikke altid afbenytteligt Locale for Landmilitie- og Søesessionen, ved Auctioner eller under Lejlighed hvor fleere Individer samledes". Hvor dette citat præcist stammer fra vides ikke, men citatet kan findes i artiklen "Hjørrings rådhus" af O-Wæver Rasmussen, s. 67.

Litteratur Horn, P.: Hjørring i fortid og nutid, Hjørring, 1943
Friis, Palle: En tur i Hjørring - med svinkeærinder, Hjørring, 2000
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Nordjylland, bind 4, Odense, 1995
Wæver Rasmussen, O.: Hjørrings rådhus, s. 63-78, Hjørring, 1978