Hillerød rådhus fra 1831

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre C.F. Hansen (arkitekt)
Ulriksen (bygmester)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1831
Dette kan være det første rådhus i byen, idet Hillerød først fik sine købstadsprivilegier i slutningen af 1700-tallet. De fik evt. privilegierne allerede i 1757, men havde dem i hvert fald i 1778, hvor eligerede borgere omtales.

I 1661 omtales byen som købstad, men den havde ingen privilegier; man svarede altså bare skat i forhold til købstadstatus.

se: RK Expeditionsprot. 1661, Nr. 371, 26. Feb.

Nedtaget: 1887
Det var egentlig ikke meningen, at man skulle have et nyt rådhus. Man ville hellere restaurere det gamle. Det var pga. de dårlige arrestforhold, man blev nødt til at bygge nyt; omkostningerne ved en ombygning af de gamle celler ville være alt for dyr i forhold til, hvad man ville få ud af det.

Billeder
Miniature af billedet Tegning af Hillerød rådhus fra 1831Tegning af Hillerød rådhus fra 1831
Rådhuset fra 1831 var en toetagers bygning med valmtag og en lille urkvist.

Miniature af billedet Foto af Hillerød rådhus fra 1831Foto af Hillerød rådhus fra 1831
På dette foto får man en fornemmelse af rådhusets placering i bybilledet. Rådhuset ligger lidt isoleret på en lille bakke midt på Torvet.
Bemærkninger -
Litteratur Uhrskov, Anders: Kulturbilleder - fra Hillerød og omegn, 1801-1848, Hillerød, 1955