Holstebro rådhus (uden navn)

Placering Torvet (Storetorv)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: før 1733 (?)
Det vides ikke, hvornår rådhuset blev bygget, men det blev nedrevet i 1733.

Nedtaget: 1733
Rådhuset brændte og måtte derfor nedrives.

Billeder
Miniature af billedet Holstebro rådhus indtil 1733Holstebro rådhus indtil 1733
Vi ved ikke meget om denne tegning af Holstebro rådhus, hverken hvem tegneren er, eller hvornår den er lavet. Der må derfor tages forbehold for tegningens sandhedsværdi.
Bemærkninger Efter rådhuset brændte 1733, måtte man indtil 1750 klare sig uden rådhus i byen.
Litteratur Aldal, J.: Holstebros historie, Holstebro, 1939