Holstebro rådhus fra 1786

Placering Centrum (På hjørnet af Nørregade og Skolegade)
Funktioner Arrest, Byting, Civilarrest, Herredsting, Sprøjtehus, Rådstue
Bygmestre Anders Kruuse (bygmester)
Finansiering Fordeling by/land: 33/67%.
Hjerm-Ginding herreder betalte 2/3, samt 2/3 af de fremtidige reparationer og 12 rdl. til ildebrændsel og lys.
Kronologi

Opført: 1786
Bygmester Kruuse, der stod bag byggeriet, var rådmand i Horsens.

Restaureret: 1794
I 1794 var det specielt arresterne, der var problemet. I en indberetning om fængslerne fra Ribe stiftamt til kancelliet i 1794 skrev man således om, at arresterne var velindrettede, men murene ikke tykke nok, hvorfor det tilrådedes at opføre kampesten uden for murene, så eventuelle udbrud kunne forhindres.

Restaureret: 1840
I 1840 opstod en mindre brand på rådhusets loft. Skaderne var dog ikke særlig omfattende.

Nedtaget: 1846
Rådhuset var efterhånden for lille til at kunne rumme byens administration, og man måtte derfor bygge et nyt.

Billeder
Miniature af billedet Holstebro rådhus 1786-1846Holstebro rådhus 1786-1846
Rådhuset blev nedtaget 1846, mens denne tegning er fra 1916. Tegningen er derfor kun lidet pålidelig, selvom det er muligt, at tegneren har set rådhuset, mens det endnu stod.
Bemærkninger Man ved ikke, hvordan rådhuset har set ud, men fra brandtaksationerne 1791 og 1794 vides det at have været grundmuret med tegltag. Det var ti fag langt og med to halve fag mod nord til opbevaring af brandsprøjten. Der var to tingstuer med hvert et tilstødende kammer plus en arrestcelle til de "ærlige fanger", mens der i kælderen var endnu tre små arrester.

Tegningen og oplysningerne fra brandtaksationerne stemmer ikke overens, og brandtaksationen må anses for den mest pålidelige kilde. På den anden side er det meget muligt, at bygningen har lignet den på tegningen bare i et andet størrelsesforhold.

Litteratur Aldal, J.: Holstebros historie, Holstebro, 1939
Ramskou, Torben m.fl.: Bro og by - en folkebog om Holstebro, Holstebro, 1974
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970