Holstebro rådhus fra 1846

Placering Torvet (Rådhustorvet)
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Herredsting, Rådstue
Bygmestre Brunstrøm (arkitekt)
N.S. Nebelong (arkitekt)
A.S. Kragelund (bygmester)
Toft (bygmester)
Finansiering Fordeling by/land: 33/67%.
Byen fik et lån fra staten på 6000 rd.
Kronologi

Opført: 1846
Den ene af bygmestrene, konsul Toft, kom i pengevanskeligheder, mens byggeriet stod på, og murermester Rosengaard trådte derfor i hans sted.

Billeder
Miniature af billedet Holstebro rådhus fra 1846Holstebro rådhus fra 1846
Fotografi af Holstebro rådhus, der er bygget i røde mursten i to etager og tegnet af N.S. Nebelong.
Bemærkninger -
Litteratur Aldal, J.: Holstebros historie, Holstebro, 1939
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970