Faaborg rådhus fra 1500-tallet

Placering Torvet (Huset var ifølge Resens Atlas opført med gavlene mod Torvet og Skipperstræde og med fronten ud mod Torvegaden)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: ca. 1500-tallet
Rådhuset blev måske opført af materiale fra den gamle bykirke, St.. Nikolai Kirke, omkring 1550. Det vides dog ikke med sikkerhed.

Restaureret: 1698
Ifølge rådstuebøgerne var bygningen i 1698 meget brøstfældig og forfalden, og man ofrede derfor 144 rdl. på forbedringer.

Nedtaget: 1753
Det er her en definitionssag, hvorvidt man mener, at der i 1753-55 blev bygget et nyt rådhus, eller om der var tale om vidtgående forbedringer på det gamle. Rådhuset er her kategoriseret som en nedtaget, fordi det rådhus, der blev (om)bygget, var grundlæggende forbedret og forandret i forhold til det gamle.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var ikke særlig solidt; faktisk regnede man det end ikke for forsvarligt at have arrest i huset pga. dets faldefærdighed. Om det var for at beskytte fangerne eller for at forhindre udbrud melder kilderne dog ikke noget om. Kildehenvisningerne i litteraturlisten henviser til arkivalier, hvor yderligere informationer kan findes. Disse arkivalier er ikke blevet læst igennem i forbindelse med projektet, men der er blevet henvist til dem i litteraturen.
Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, tredje udgave, div. bind, København, 1898-1906
Blomberg, Aage Fasmer: Faaborg bys historie, bind 2, Faaborg, 1955
Landsarkivet for Fyn, Faaborg rådstuebøger fra 29/11 1698, 10/2 1745, tingbøger fra 29/6 1670 og 17.marts 1675.