Maribo rådhus fra 1737

Placering Centrum (Facaden var i flugt med Mellemgade, nuværende Torvegade)
Funktioner Arrest, Byting, Landsting, Sprøjtehus, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Prisen var 600-700 rdl., hvoraf de 356 rdl. var taget fra de umyndiges midler.
Kronologi

Opført: 1737

Nedtaget: 1819

Billeder -
Bemærkninger Landstinget, som for en kortere periode var blevet flyttet fra Maribo, fik 1708 igen hjemme her. Dette landsting, der blev ophævet 1803, havde til huse på rådhuset, som var på ni fag bindingsværk.
Litteratur Haugner, C.C.: Maribo Historie, bind 2, Maribo, 1938