Maribo rådhus fra 1819

Placering Centrum (Facaden var i flugt med Mellemgade, nuværende Torvegade)
Funktioner Rådstue
Bygmestre Mertens (bygmester)
Finansiering Fordeling by/land: 86/14%.
Rådhuset var berammet til at koste 3033 rdl. Fordeling: 963 rdl. fra grevskabet Knuthenborg, 351 rdl. fra kæmnerkassens overskud, 1427 rdl. fra byen og 290 rdl. fra amtet.
Kronologi

Opført: 1819

Restaureret: 1823
Rådhuset var bygget af dårlige materialer, og det var derfor allerede få år efter opførelsen nødvendigt at foretage udbedringer.

Restaureret: 1846
Endnu engang skyldtes det rådhusets dårlige stand, at man var nødt til at udbedre skader.

Nedtaget: 1856

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var hvidkalket bindingsværk i to etager og uden kælder.
Litteratur Haugner, C.C.: Maribo Historie, bind 2, Maribo, 1938