Kerteminde rådhus fra 1738

Placering Centrum (Langegade 15, i nærheden af Torvet.)
Funktioner Bolig for øvrige af byens ansatte, Byting, Fest- og mødesal for borgerne, Hovedvagt, Vejerbod, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1738

Restaureret: 1841
Arkitekten bag restaureringen i 1841 var tilsyneladende Jørgen Hansen Koch. Han var i disse år tillige arkitekten bag mange af de nye fynske rådhuse.

Nedtaget: 1909
Man ønskede blandt andet at lave en gadeudvidelse ud mod kirken, således at pladsen og bygningerne ville tage sig fornemmere ud.

På baggrund af viden fra mange andre byer må man desuden tage de skærpede krav til arresternes standard i betragtning. Arresterne var ofte så elendige, at det var nødvendigt med helt nye fangekældre.

Billeder
Miniature af billedet Kerteminde rådhus 1738Kerteminde rådhus 1738
Billedet her viser rådhuset efter den store ombygning, der fandt sted i 1841 under ledelse af Jørgen Hansen Koch.
Bemærkninger Rådhuset var i to etager i femten fag. Det var bindingsværk, men havde dog en halvstens skalvæg. Efter ombygningen i 1841 blev facaden rykket ud mod vejen ved en grundmuret udbygning.
Litteratur Sørensen, Knud Risskov og Jensen, Jørgen Elsøe: Historiske huse i Kerteminde, Kerteminde, 1989