Faaborg rådhus fra 1754

Placering Torvet (Front mod Torvegade, gavlene mod Torvet og Skippergade)
Funktioner Rådstue
Bygmestre (byens borgere) (bygmester)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1754
Rådhuset blev opført af byens borgere - det bar dets tilstand også præg af; man havde ikke råd til gode, holdbare materialer, og rådhuset måtte derfor ofte repareres.

Restaureret: 1804

Nedtaget: 1839

Billeder -
Bemærkninger Der findes ikke megen litteratur til dette rådhus, hvilket kan skyldes, at man ikke har anset dette rådhus for et nyt rådhus, men simpelthen bare for en vidtrækkende restaurering af det gamle.
Litteratur Blomberg, Aage Fasmer: Faaborg bys historie, bind 2, Faaborg, 1955
Blomberg, Aage Fasmer: Faaborg bys historie, bind 1, Faaborg, 1955