Nyborg rådhus fra 1586

Placering Torvet (Torvets østside)
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Fest- og mødesal for borgerne, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1586

Restaureret: 1642

Restaureret: 1667

Restaureret: 1797
Rådhuset brændte ned 1797, men blev straks derefter genopført, fordi murene til dels kunne genbruges.

Billeder
Miniature af billedet Nyborg rådhus fra 1586 (1799)Nyborg rådhus fra 1586 (1799)
Det gamle rådhus fra 1586 har det ikke været muligt at finde tegninger af; dette billede viser således rådhuset efter dets genopførelse i 1799. Det blev genopført i nyklassicistisk stil, men blev i løbet af 1800-tallet udstyret med mange gotiske træk.
Bemærkninger Rådhuset rummede mange funktioner, politiske såvel som sociale. Dog havde man ingen selvstændig teater- og festsal, men rådstuesalen blev tilsyneladende brugt meget til dette formål.

Selvom rådhuset ser rummeligt ud på billedet, var der ingen offentlige administrative kontorer der. Både byfoged- og kæmnerkontoret lå ude i byen.

Litteratur Henningsen, Henning: Nyborg, da voldene stod, Nyborg, 1981
Hahn-Thomsen, Preben: Nyborg i 800 år, bind 2, Nyborg, 1971
Voss, Knud: Bygningsadministrationen i Danmark under enevælden, København, 1966