Middelfart rådhus fra før 1794

Placering Centrum (I Adelgade ved kirken)
Funktioner Arrestforvarerbolig, Byting, Civilarrest, Hovedvagt, Skolestue, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: før ca. 1794

Nedtaget: 1825

Billeder -
Bemærkninger 1794 beskriver byfoged Johan Bluhme rådhuset, som værende 16 fag i længde, i to stokværk, dels grundmuret og dels af bindingsværk. Det er meget gammelt og ligger lige ved kirken i Adelgade. I øverste etage er et værelse en sal til borgerskabets forsamlinger (tillige byting) et opbevaringskammer og civilarresten. Nedenunder er vægterens værelse, arrestkamre militærvagtstue og skolestue. Beskrivelsen findes i bogen: "Beskrivelse over Middelfart Kiøbstæd med et Anhang om nogle Midler såvel til denne Kiøbstæds som andre smaae Kiøbstæders Forbedring i Danmark" af Byfoged Johan Bluhme.
Litteratur Voss, Knud: Bygningsadministrationen i Danmark under enevælden, København, 1966
Pedersen, Åge: Vi i Middelfart og vore rådhuse, Middelfart, 1968
Bluhme, Johan: Beskrivelse over Middelfart Kiøbstæd med et Anhang om nogle Midler såvel til denne Kiøbstæds som andre smaae Kiøbstæders Forbedring i Danmark, 1794