Lemvig rådhus fra 1822

Placering Torvet (Placeret lidt længere fremme på torvepladsen end det tidligere.)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1822

Billeder
Miniature af billedet Lemvig rådhus fra 1822Lemvig rådhus fra 1822
Rådhuset, placeret på adressen Torvet 2, er blevet ombygget flere gange siden 1822. Alligevel træder den historicistiske pudsarkitektur tydeligt frem.

Miniature af billedet Lemvig rådhus fra 1822Lemvig rådhus fra 1822
Et billede af Lemvig rådhus før de mange ombygninger. Rådhuset er den første hvide bygning til højre i billedet.

Det fremgår, at rådhuset ligger lidt tilbagetrukkent i forhold til de andre bygninger på gaden.

Bemærkninger Rådhuset var grundmuret i to etager, og fungerede i mange år, efter at være blevet taget ud af funktion, som hotel.
Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970
Jacobsen, J. Søndergaard: Lemvig købstads historie, Lemvig, 1969