Grenaa rådhus fra 1500-tallet

Placering Centrum (Placeret ved kirkegårdsmurens nordøstside)
Funktioner Arrest, Bolig for øvrige af byens ansatte, Fest- og mødesal for borgerne, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1500-tallet

Nedtaget: 1834
Rådhuset var for gammelt til at kunne bruges mere. Det blev udskiftet i 1808, men først revet ned i 1834.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset beskrives omkring 1768 som en grundmuret bygning i to etager med en stor hvælvet kælder.
Litteratur Nationalmuseet (udg.): Historiske huse i Grenå, København, 1981
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Midtjylland, bind 5, Odense, 1998