Faaborg rådhus fra 1840

Placering Torvet (Rådhuset blev placeret på Torvet)
Funktioner Arkiv, Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Herredsting, Rådstue
Bygmestre Jørgen Hansen Lang (bygmester)
Jens Poul Jacobsen (konduktør)
Finansiering Fordeling by/land: 33/67%.
For de 2/3 fik herrederne ret til frit at benytte arresterne samt tingstuen. Idet byen slap med at betale 1/3, måtte den samtidig bekoste rådhusets inventar.
Kronologi

Opført: 1840

Billeder
Miniature af billedet Foto af Fåborg rådhusFoto af Fåborg rådhus
Fåborg rådhus set fra torvet, fotografi fra 1923.
Bemærkninger -
Litteratur Blomberg, Aage Fasmer: Faaborg bys historie, bind 1, Faaborg, 1955