Nakskov rådhus fra 1840

Placering Torvet (Hjørnet ved Axeltorvet og Tilegade, facaden vendte mod Torvet)
Funktioner Rådstue
Bygmestre Reimer (bygmester)
Finansiering Fordeling by/land: 76/24%.
Byen skaffede sig råd ved, at kæmnerkassen betalte 3000 rdl., og at man derudover optog et lån af Justitsfondet på 3500 rdl.
Kronologi

Opført: 1840

Nedtaget: ca. 1874

Billeder
Miniature af billedet Nakskov rådhus fra 1840Nakskov rådhus fra 1840
Rådhuset var bygget i nyklassicistisk stil kendetegnet ved den strenge symmetri og de klare, lyse linier i bygningen. Det var placeret på samme plads som det forrige rådhus.
Bemærkninger Rådhuset var i funktion indtil 1874, i alt 34 år, hvilket ikke var lang tid. Det var tilsyneladende dårligt bygget og indrettet.
Litteratur Haugner, C.C.: Nakskov købstads historie, bind 1, Nakskov, 1944
Haugner, C.C.: Nakskov købstads historie, bind 2, Nakskov, 1945