Holbæk rådhus fra 1844

Placering Periferien (Rådhuspladsen ved Jernbanevej, ikke i nærheden af det daværende torv)
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Herredsting, Rådstue
Bygmestre Frederik Ferdinand Friis (arkitekt)
Finansiering Udgifterne deltes mellem byen og oplandet, men i hvilket forhold vides ikke.
Kronologi

Opført: 1844

Overgået til anden anvendelse: 1911
I 1911 overgik rådhuset til administrationsbygning.

Billeder
Miniature af billedet Holbæk rådhus fra 1844Holbæk rådhus fra 1844
Fotografi af Holbæk rådhus, set fra Rådhuspladsen.
Bemærkninger Rådhuset blev modsætning til de fleste andre rådhuse ikke placeret i nærheden af det daværende torv. Men i forbindelse med rådhuset er der siden opstået en ny plads, Rådhuspladsen.
Litteratur Thomsen, A.: Holbæk købstads historie, Holbæk, 1981
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970