Neksø rådhus fra 1799

Placering Centrum (Havnen, i det nuværende Nexø Museum)
Funktioner Arrest, Hovedvagt, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1799
Der nævnes ikke noget om et tidligere rådhus. På stedet for det i 1799 opførte rådhus lå førhen "Byens Vagt", som var et fire fag bindingsværkshus. Det omtales i 1771 og 1781 som meget gammelt.

Restaureret: 1827
Der installeres i 1827 et "Uhr".

Billeder
Miniature af billedet Neksø rådhus fra 1799Neksø rådhus fra 1799
Rådstuen i Neksø var oprindelig bygget i én etage, men blev 1880 udstyret med en overetage. Huset var på otte fag, bygget af sandsten og bindingsværk.

Miniature af billedet Neksø rådstue, fotograferet i 1860´erneNeksø rådstue, fotograferet i 1860´erne
Rådhuset er den anden bygning fra venstre.

Dette fotografi er efter sigende det første udendørs fotografi taget på Bronhom. Det særlige er, at man her ser rådstuen, inden den fik sat en ekstra etage på, men dog efter det var taget ud af brug. Det blev, da fotografiet blev taget, brugt som pakhus, og man ser da oså den store port i gavlen. Senere er der indrettet museum i bygningen.

Bemærkninger Neksø rådhus var på flere måder særlig i forhold til mange andre danske rådhuse. For det første var det en meget beskeden bygning, som ikke lignede de nydelige nyklassicistiske bygninger, man byggede rundt omkring i det danske land i slutningen af 1700-tallet. Det skyldtes formentlig to ting; for det første var Neksø en meget fattig købstad, som ikke havde midlerne til at bygge et pompøst rådhus. For det andet ligger Bornholm meget fjernt fra Danmark og var derfor ikke på samme måde påvirket af de impulser og trends, der huserede i Danmark.

Et andet karakteristikum ved rådhuset var, at det var placeret ved havnen og ikke i byens centrum, som det ellers var kutyme. Havnen var det vigtigste erhverv i Neksø, og det er derfor heller ikke mærkeligt, at man valgte at placere rådhuset - som også indeholdt vagtstue - ved havnen.

Litteratur Egevang, Robert: Nexø, historiske huse og byens borgere, købstad 650 år, Nexø, 1995