Nibe rådhus fra efter 1727

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: efter 1727 (?)

Nedtaget: ca. 1872

Billeder
Miniature af billedet Nibe rådhus fra 1727Nibe rådhus fra 1727
Nibe rådhus med et optog foran på Torvet.
Bemærkninger Nibe fik først købstadsprivilegier 1727, så inden da har der ikke været noget rådhus i byen. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvornår dette rådhus er bygget, men det er på et tidspunkt efter 1727. Rådhuset beholdt sin funktion indtil ca. 1872, hvor det blev nedrevet.
Litteratur Færgeman, T.B.: Nibe købstads historie, Aalborg, 1927
Nationalmuseet (udg.): Historiske huse i Nibe, København, 1979