Assens rådhus fra 1500-årene

Placering Centrum (Mellem Badstuegade og Ladegaardsgade)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1500-tallet (?)
I kilderne ser man flere gange i løbet af 1600 og 1700-tallet rådhuset nævnt.

Jørgen Elsøe Jensen nævner i Danmarks middelalderlige byplaner, at rådhuset sandsynligvis stammer fra 1500-tallet. Elsøe Jensen, s. 35.

Billeder -
Bemærkninger Eftersom der ikke findes noget billede af rådhuset, har man kun en beskrivelse fra ombygningen 1781 til at fortælle om rådhusets udseende; det var et 16-fags hus i to stokværk. Begge gavle samt muren mod gaden var grundmurede, mens der bag til var sparet, og der var således mur- og bindingsværk.
Litteratur Maaløe, Lauritz: Assens gennem 700 år, Odense 1936, Odense, 1936
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Fyn med omliggende øer, bind 1, Odense, 1992