Næstved rådhus fra ca.1400

Placering Torvet (Ved nordsiden af St. P. Kirkeplads)
Funktioner Arrest, Byting, Fest- og mødesal for borgerne, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: ca. 1400

Restaureret: imellem ca. 1520 og 1560
I midten af 1500-tallet kom en ekstra etage på.

Overgået til anden anvendelse: 1856
I 1856 overgik rådhuset til andre funktioner.

Restaureret: 1894
I 1894 restaureredes den kamtakkede sydgavl, som var blevet sat på samtidig med overetagen.

Billeder
Miniature af billedet Næstved rådhus fra 1400-tallet, set fra sydNæstved rådhus fra 1400-tallet, set fra syd
Det middelalderlige rådhus i Næstved var i funktion indtil 1856. Det beskrives som værende i to etager, 28½ meter langt og 9½ meter bredt.

Den meget karakteristiske kamtakkede gavl er tilbygget en gang i 1500-tallet samtidig med, at den øvre etage på rådhuset blev tilbygget.


Miniature af billedet Tegning af Næstved rådhus´ østfacade.Tegning af Næstved rådhus´ østfacade.
Man ser her rådhuset fra en anden vinkel end på det forrige billede. Hvor huset ikke syner af meget fra gaden, ser man her, at det strækker sig langt bagtil - den kamtakkede gavl ses i profil yderst til venstre i billedet.
Bemærkninger Rådhuset blev udbygget mange gange i løbet af dets tid som rådhus. Det var oprindelig kun i én etage, men blev det i 1500-tallet udstyret med en overetage sammen med en forbygning mod syd. Senere kom en portfløj til mod øst.

Bemærkelsesværdigt ved rådhuset er, at det er det eneste tilbageblevne middelalderlige stenhus i Danmark, som gennem så lang tid har været rådhus. Det blev i sin tid bygget som rådhusbygning og beholdt denne funktion helt op til 1856.

Litteratur Nielsen, Rasmus: Næstveds købstads historie, Næstved, 1925