Nykøbing M. rådhus fra 1546/1560

Placering Centrum (I det tidligere Helligåndshus)
Funktioner Arrest, Bolig for øvrige af byens ansatte, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Kongen skænkede bygningerne i 1546.
Kongen har bidraget
Kronologi

Opført: 1546
Man fik den gamle Helligåndskirke af kongen i 1546 til at indrette som rådhus. Dette rådhus gik muligvis til under branden 1560, hvorefter et nyt blev bygget op. Her regnes med 1546, som årstallet for rådhusets indvielse - men det er altså muligt, at man skal regne med 1560 i stedet.

Restaureret: 1560
Der har sandsynligvis været en større restaurering på dette tidspunkt, lige efter den store brand.

Nedtaget: 1694

Billeder -
Bemærkninger En synsforretning over rådhuset 1673 fortæller om dets indretning, at det var en énetages bygning med teglhængt tag og kælder og kvist.

Samme synsforretning fortæller, at rådhuset var meget forfaldent og dette gentages i 1691. 1694 fik byen så tilladelse til at rive rådhuset ned for derefter at bruge materialerne til at reparere den gamle, slidte kirke med.

Litteratur Christensen, Chr. Villads: Nykjøbing paa Mors 1299-1899, København, 1902