Præstø rådhus fra 1750

Placering Centrum (Adelgade, hjørnet af Østerbro)
Funktioner Arrest, Byting, Skolestue, Sprøjtehus, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1750

Overgået til anden anvendelse: ca. 1824
I 1824 byggedes et nyt rådhus, så det var sandsynligvis på dette tidspunkt, at det gamle rådhus overgik til skolehus. Skolen havde til huse i bygningen indtil 1850, hvor bygningen blev revet ned.

Billeder -
Bemærkninger Forbygningen var på 18 fag udført i bindingsværk - den stod færdig 1754.
Litteratur Nielsen, N.V.: Præstø købstads historie, København, 1899