Præstø rådhus fra 1824

Placering Torvet (Den tidligere plads ved Rådhusstræde og Torvet)
Funktioner Rådstue
Bygmestre C.F. Hansen (arkitekt)
Hans Andersen (bygmester)
Grønvold (bygmester)
Villads Stilling (oprindelig tegning)
Finansiering Fordeling by/land: 25/75%.
Det var Nordre Birk, der udgjorde byens opland, og som derfor betalte 3/4 af rådhusets pris.
Kronologi

Opført: 1824
Er i dag stadig i brug inden for administrationen.

Restaureret: 1850
Man opførte 1850 et selvstændigt arresthus.

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Nielsen, N.V.: Præstø købstads historie, København, 1899